Detektor Scandinavia utges i Sverige, Danmark samt Norge och är Skandinaviens ledande facktidning inom säkerhetsteknik.

Detektor har utgetts sedan 1989 och utkommer 4 gånger per år. Innehållet är fokuserat på säkerhetsmarknaden. Det kan gälla vad som händer på produktfronten eller företagsmarknaden.

I  Detektor Scandinavia ligger tyngdpunkten på Sverige, Norge och Danmark, men tidningen speglar internationella trender och händelser, både när det gäller teknik och branschens affärer.

Detektor bevakar noggrant aktuella säkerhetsmässor av både nationell och internationell karaktär. Därutöver erhåller läsarna återkommande Detektors unika produktöversikter som speglar säkerhetsmarknadens utbud med jämförande parametrar.

Tidningen lämpar sig speciellt för att:
* Lansera nya produkter
* Profilera/förstärka varumärken
* Finna slutkunder
* Hitta nya agenter/samarbetspartners
* Stötta befintliga återförsäljare
För läsare:
* Debatt
* Intervjuer
* Produktnyheter
* Affärsnyheter
* Rapporter från säkerhetsmässor
* Marknadsanalyser
* Internationell utblick
* Produktöversikter

Upplagan för Detektor Scandinavia är drygt 11 600 ex . som dels prenumereras, dels distribueras till besökare på säkerhets-mässor i Sverige, Norge och Danmark.

Tidningens målgrupper
Detektor Scandinavia är tidningen för alla som yrkesmässigt hanterar frågor kring säkerhetsprodukter- och tjänster. Företrädesvis distributörer, systemintegratörer, tillverkare och slutkunder som representerar större industriföretag och offentlig sektor.
Tidningens målgrupper »

Utgivning och materialdag 2019 - Detektor Scandinavia

  Nr Utg. vecka*   Mat.dag  Tema
  1 8   17/1 Larm & detektion / Säkerhet i handeln
Sectech Norge, 6-7 mars, Lillestrøm
  2 17   29/3 Passerkontroll / Säker perimiterövervakning
  3 38   21/8 Videoövervakning / Smarta hem & smarta byggnader
  4 46   17/10 Integration & molnlösningar / Säkerhet i skolor & universitet
Sectech Sverige, 19-20 nov, Stockholm

Utgivning och materialdag 2020 - Detektor Scandinavia

  Nr Utg. vecka*   Mat.dag  Tema
  1 8   17/1 SECTECH Danmark 25-26 mars, Köpenhamn
  2 18   23/3
  3 42   7/9 SKYDD 20-22 okt, Stockholm
  4 48   26/10
* Utgivningsveckan avser tidpunkten då facktidningen börjar distribueras och levereras till prenumeranter. Leveranstiden till prenumeranter kan variera - upp till 10 dagar - beroende på postgången och adressatens hemland.