Detektor Scandinavia - Innehåll

Nedan presenteras ett urval av innehållet i det valda nummret av Detektor Scandinavia.

Om du är prenumerant på tidningen Detektor Scandinavia så kan du läsa den online.

Läs mera om och kom åt ditt Detektor Online konto genom att klicka på knappen "Online Service Log In" i högra spalten.


Detektor Scandinavia nr. 3 - 2018

Ledaren
Vi får vad vi förtjänar
Branschorganisationen Swesec har gått samman med Säkerhetsbranschen. För alla som vill ha en stark branschorganisation är det en god nyhet. Men hur stark och enad blir Säkerhetsbranschen med sammanslagningen och hur viktig är den?
Säkerhetsmarknaden
Amazon siktar in sig på hemlarmsmarknaden
Nu får hemlarmsföretagen se upp. Gör-det-självmarknaden för säkerhet växer sig allt starkare. Det konstaterar Blake Kozak, chefanalytiker på marknadsundersökningsföretaget IHS, som har följt Amazons
lansering av säkerhetspaket i utvalda städer och stater i USA som startade i december 2017.
Företag & affärer
Swesec går samman med Säkerhetsbranschen
De två säkerhetsorganisationerna Swesec och Säkerhetsbranschen har från och med den 23 april gått samman i en gemensam
organisation under namnet Säkerhetsbranschen.
Tema
Passerkontroll
Branschexperter om trender, teknik, cybersäkerhet och framtiden.
Intervju
Morgan Johansson, justitieminister
"Fördelarna med polisens
omorganisation börjar visa sig nu"
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson anser att utökad möjlighet till kameraövervakning och förstärkning av polisorganisationen är oerhört viktigt.