Detektor Scandinavia - Content

Please find some of the editorial content of a recent issue of Detektor Scandinavia presented below.

If you are a subscriber of Detektor Scandinavia, you can read the magazine online.

Find out more and access your Detektor Online account via the "Online Service Log In" button to your right.


Detektor Scandinavia no. 1 - 2018


Debatt
Tre åtgärder som kan minska dödsbränderna
Torbjörn Ferndahl, VD för Säkerhetsbranschen
Under de senaste tio åren har trenden av antalet dödsbränder varit minskande men de senaste åren har antalet ökat och 106 människor omkom 2016. Den här tendensen måste brytas. Utgångspunkten bör vara att ingen ska dö till följd av brand, menar Torbjörn Ferndahl, VD för Säkerhetsbranschen.
Trender
Fem tekniktrender som kommer att prägla säkerhetsbranschen 2018
Johan Paulsson, CTO på Axis Communications, har sammanställt en lista över tio tekniktrender som kommer att prägla säkerhetsbranschen 2018. I den här sammanställningen har Detektor valt att publicera några av dessa trender.
Detektor Security Academy
IoT & Säkerhetssystem / del 2
ID-hantering och passerkontroll
Vad innebär IoT för ID- och passerkontroll och hur kan det påverka slutkundernas verksamhet? Hur ska man tackla säkerhetsproblematiken som IoT medför? Detektor har tittat närmare på hur ID- och passerkontroll och IoT kan skapa affärsmöjligheter för leverantörer och ge slutkunderna stora fördelar.
Branschintervju
Michael Chen, Vice President, Dahua
Tror på deep learning och tiodubblad omsättning
I november 2017 besökte Detektor Michael Chen, Vice President på Dahua, världens näst största tillverkare av videoövervakningsprodukter.
Samtalet kom att handla om videoövervakningsmarknaden, tillväxt samt teknikutveckling, där deep learning och artificiell intelligens upptog merparten av samtalet.